Botschaft zur Berat-Nacht

Berat Kandili / Berat-Nacht

Am 1. Juni 2015 begehen wir in der Nacht von Montag auf Dienstag die sogenannte Berat-Nacht, die Nacht der Vergebung, der Läuterung und des Heils. Gleichzeitig ist sie der Vorbote des gesegneten Fastenmonats Ramadan, in dem die Barmherzigkeit in Fülle zugegen sein wird.

Wir sind Allah dem Erhabenen dankbar, dass er uns die Gelegenheit gibt, nochmals so eine gesegnete Nacht zu erleben.

Die Berat-Nacht - 15 Tage vor dem Ramadan – lehrt uns, dass die göttliche Vergebung erst dann zugegen ist, wenn auch wir diese Vergebung aktiv praktizieren. Denn wer sich von Allah Vergebung erhofft, muss auch selbst seinen Mitmenschen vergeben können. Wer Allahs Wohlwollen erreichen will, darf niemanden geringschätzen und diskriminieren. Wer zu Allahs Liebe gelangen will, sollte in seinem eigenen Herzen Liebe und Barmherzigkeit tragen.

Die Berat-Nacht stellt ein Mittel zur Erlangung des göttlichen Wohlwollens dar und lehrt uns, die Zuflucht in der Vergebung und der Gnade Allahs zu suchen. Wir sollten uns selbst, unserer Familie, unseren Glaubensgeschwistern und aller Welt gegenüber verzeihend, friedenstiftend und vergebend sein. Die Berat-Nacht ist die Zeit der Zusammenführung gebrochener Herzen, der Schlichtung Zerstrittener und der Überwindung der Gefühle des Grolls, des Hasses und der Rache. Es ist der Tag, an dem wir unseren Mitmenschen vergeben, damit wir die göttliche Vergebung erfahren können.

Die Berat-Nacht ist eine besondere Nacht, in der wir in der Barmherzigkeit und Vergebung Allahs Zuflucht suchen und unsere Seelen durch Reue läutern. Wir vergewissern uns in dieser Nacht erneut, dass uns die Vergebung Allahs erst dann zuteil wird, wenn wir unsere Herzen Allahs Botschaft öffnen und die guten Charaktereigenschaften in unserem Leben zur Geltung bringen.

Lasst uns in dieser besonderen Nacht der Hochgefühle die Welt aus einer Perspektive der Weisheit betrachten, indem wir uns von jedweder verachtenden Unterscheidung, Diskriminierung, Egoismus und Feindschaft distanzieren und loslösen. Uns soll bewusst werden, dass unser Leben vergänglich ist und die guten Taten und unser Glaube an Allah die einzig wahren Dinge sind, die bei Allah eine Bedeutung haben. Indem wir die Welt aus dem Blickwinkel der Barmherzigkeit betrachten, sollten wir die Menschen einzig und allein aus dem Grunde lieben und respektieren, dass sie Menschen und Geschöpfe des Schöpfers sind. Wir müssen in unserer Umgebung Gefühle der Liebe und des Friedens stiften und nicht des Grolls und des Hasses.

In diesem Sinne gratuliere ich allen Muslimen in Deutschland und aller Welt zur Berat-Nacht. Ich bete zu Allah, dass diese gesegnete Nacht dazu führen möge, dass die muslimische, ja die gesamte Welt von ihren Sünden losgelöst in den Ramadan eintreten möge.

Prof. Dr. Nevzat Yaşar AŞIKOĞLU
DITIB Bundesvorsitzender

Euer DITIB LJV Saar


 

"Ramazan’ın mübarek iklimine adım adım yaklaştığımız şu günlerde, Rabbimizin bir lûtfuna daha erişecek, Berat Kandilini idrak edeceğiz. Ruha ağır gelen her türlü sıkıntıdan, mümini inciten her türlü hatadan, insana yakışmayan her türlü kötülükten kurtulmak, “berat etmek” için eşsiz bir fırsat daha yakalayacağız."

“Bu Berat Kandilinde hep birlikte Allah’ın evlerine misafir olalım ve topyekûn tevbeye durarak İslam ümmetinin beraati için dua edelim…”

Bizler bu Berat kandilinde kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle ailelerimizi camilerimize davet ediyoruz. Hep birlikte Allah’ın evlerine misafir olalım ve topyekûn tevbeye durarak İslam ümmetinin beraati için dua ve niyaz edelim. Ta ki, sonsuz merhamet ve mağfiret sahibi olan Yüce Allah’ımız, el açıp yalvardığımız bu gecenin ardından, günah yüklerinden arınmış; suçlarından berat etmiş; hayra anahtar, şerre kilit olmaya azmetmiş; yüreğini imana, ömrünü salih amellere açmış kullar olarak Ramazan’a ulaşmamızı nasip etsin.

“Berat, öyle bir özgürlük gecesidir ki, bizi bitmek bilmeyen heves ve arzulardan, benliğimizi esir alan hırs ve tutkulardan, kardeşliğimizi zedeleyen bencilliklerden uzaklaşmaya çağırır…”

Berat etmek, berâ ve velâ gibi iki önemli adımın sonucunda gerçekleşen bir zirvedir. Bu iki adımdan ilki berâdır ki, şerden, fesattan, vicdansızlıktan, insafsızlıktan, kötüden ve kötülükten teberra etmek, uzak durmak anlamına gelir. Bu geceyi idrak eden her mümin, kötülüğe olan mesafesini ölçmeli, kötülüğe giden yolları kapatmaya bir kere daha karar vermelidir. Bu öyle bir özgürlük gecesidir ki, bizi bitmek bilmeyen heves ve arzulardan, benliğimizi esir alan hırs ve tutkulardan, kardeşliğimizi zedeleyen bencilliklerden uzaklaşmaya çağırır. Berat, kurtuluşun adıdır.

“Berat, sadece kötülükten uzaklaşmakla yetinmeyip iyiliğe yaklaşmak, iyiyi aramak, iyiyle olmaktır…”
Beratın ikinci adımı ise velâdır ki, bu da sadece kötülükten uzaklaşmakla yetinmeyip iyiliğe yaklaşmak, iyiyi aramak, iyiyle olmak anlamına gelir. Her türlü çirkinliği hayatından çıkaran mümin için Berat kandili, Allah’a dost olma, hakkın yanında yer alma ve hayra giden yolları arama gecesidir. Beratın ilk şartı kimden berî, kime yakın olacağımızı bilmektir."

“Bu gece, adımızın Cenab-ı Hak katında nasıl anılmasını istediğimize karar verme gecesidir…”

Bu gece, adımızın Cenab-ı Hak katında nasıl anılmasını istediğimize karar verme gecesidir. Beratın en derin anlamı ise, bağışlanmadır. Berat gecesi, Yüce Rabbimizin af ve mağfiret gecesidir. Sevgili Peygamberimiz, bu gecede Allah’a bol bol ibadet edilmesini, gündüzünde ise oruç tutulmasını tavsiye etmiş ve o gece güneş batınca Allah Teâlâ’nın dünyaya rahmetiyle tecellî ederek fecre kadar: “Bağışlanmak dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Belâya dûçar olan yok mu, ona afiyet vereyim!” buyurduğunu bizlere müjdelemiştir.

“Bu Berat Kandilinde silkelenme ve yenilenme ümidiyle hep birlikte tevbe edelim…”

Bu bağışlanma mevsiminde bize düşen tefekkürdür, niyazdır, tevbedir. Bizler bu Berat Kandilinde silkelenme ve yenilenme ümidiyle hep birlikte tevbe edelim. Kimi zaman samimiyeti, edebi ve erdemi unutan, riya ve gösterişi tercih eden hâlimize tevbe edelim. En yakınlarımızdan bile sevgi ve merhameti esirgediğimiz; eşimizi ve çocuklarımızı ihmal ettiğimiz; akrabalarımızı, yetimleri, kimsesizleri, mültecileri unuttuğumuz günler için tevbe edelim. Rabbimizin bize emanet ettiği dünya evini harap ettiğimiz; huzur ve adaleti sağlayamadığımız; kan ve gözyaşını durduramadığımız için tevbe edelim. Kendimiz için istediğimizi din kardeşlerimizden kıskandığımız; İslam coğrafyasında ikilik ve kavgayı sona erdiremediğimiz; kıvranan toprakların acısını dindiremediğimiz için tevbe edelim.

“Bireysel ve toplumsal anlamda bizleri berata götürecek tevbeler edelim…”

Tevbekâr kullarını seven ve tevbeleri kabul eden Rabbimize sığındığımız bu mukaddes gecede, tevbemiz beratımız olsun. Bireysel ve toplumsal anlamda bizleri berata götürecek tevbeler edelim. Sadece dilde kalan değil, gönle inen, ruhta yankı bulan, özeleştiri ve tefekkür ihtiva eden bir tevbe ile kavli ve fiili olarak istiğfar edelim. “Berat Kandilinin huzur ve güven ortamının yeniden tesis edilmesini, fitne ateşinden, kargaşa ve kaos ortamından teberra etmemize vesile olmasını niyaz ediyorum…” Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin, yurt dışındaki millet varlığımızın, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin ve bütün İslâm âleminin Beraat Kandilini tebrik ediyoruz.

Ülkemizin, âlem-i İslâm’ın ve tüm insanlığın beraate ermesini, son yıllarda bir türlü istikrara kavuşamayan İslâm dünyasında, kardeşlik, dayanışma, barış, huzur ve güven ortamının yeniden tesis edilmesini, fitne ateşinden, kargaşa ve kaos ortamından teberra etmemize vesile olmasını, İslâm ülkelerinin tekrar ilim ve medeniyet, barış ve esenlik coğrafyasına dönüşmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyoruz.

Beratınız mübarek olsun.

DİTİB Saarland Eyalet Gençlik Birliği

 

 

WEITERE NEWS:

  • Die DITIB Jugend Saar
    Die DITIB Jugend Saar

    Unser Motto lautet "Aktive Jugend gestaltet starke Zukunft!"

  • Die Moral
    Die Moral

    Wir wollen die "Erdemli Gençlik", d.h. Tugendhafte Jugend! Wir arbeiten für eine bessere und gemeinsame schöne Zukunft...